Arbetsgivare Anser Sig Äga Rätten Till Program Jag Skrivit På Fritiden

Generellt kan man säga att det är skillnad om du publicera utan någon egen vinning eller om du publicerar för att tjäna pengar t ex använder bilden i reklamsysfte. Bilder som är 30 år gamla...